Tilsynsopgaver kan spænde meget bredt. Det kan både være for dig som privatperson, der ønsker en sikkerhed for at det arbejde du får udført, bliver udført korrekt efter forskrifterne, men det kan også være for den lille eller mellemstore virksomhed, der ikke selv kan, eller har tid til, at varetage byggepladstilsyn.

Endelig kan tilsynsopgaver også dække over kommunale tilsyn, fx for at konstatere faktiske fysiske forhold til brug for sagsbehandlingen, konstatering om påbud eller forbud er efterkommet og overholdt eller tilsyn med henblik på kondemnering.